1. Úvod

LORKOMA s.r.o. (dále jen „LORKOMA“) využívá rezervační systém společnosti (Mimatik.com s.r.o.), který je ve vlastnictví této společnosti (dále též jen „Systém“), pro rezervaci termínu pro poskytnutí zdravotních služby. 

Zpracování osobních údajů, které subjekt údajů do rezervačního systému zadá, probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“). Tento dokument přitom představuje srozumitelné informace pro subjekty údajů o tom, jak blíže je s osobními údaji nakládáno a jak mimo jiné LORKOMA jako správce osobních údajů plní povinnost zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR. 

2. Identifikace správce 

Správce osobních údajů: 

LORKOMA s.r.o.
se sídlem Jabloňová 2992/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ: 24237809
Spisová značka: C 201285 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: +420 267 295 341
e-mail: orl.lorkoma@gmail.com
ID datové schránky: ic3mdre 

3. Jaké osobní údaje LORKOMA zpracovává, jakým účelem a na základě jakého právního základu

LORKOMA zpracovává údaje, které do rezervačního formuláře uvede subjekt údajů. Některé z těchto údajů jsou přitom nezbytné pro zajištění příslušné zdravotní služby, provedení testu, tj. splnění smluvní povinnosti, a současně i pro splnění dalších zákonných povinností souvisejících s příslušnou zdravotní službou. Konkrétně jde přitom o následující osobní údaje: 

  • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení) 
  • e-mail a telefonní spojení 

Veškeré údaje vkládá subjekt osobní údajů do Systému sám, má-li o příslušnou zdravotní službu zájem.
 

4. Kategorie příjemců osobních údajů 

Příjemcem osobních údajů jsou výhradně LORKOMA (její zaměstnanci a spolupracující subjekty), a to pro zajištění a poskytnutí rezervované zdravotní služby. V oprávněných případech mohou být údaje sdíleny s jinými zdravotnickými zařízeními či poskytovány orgánům ochrany veřejného zdraví (hygienické službě), vždy však plně v souladu se zákonem, za splnění příslušných zákonem stanovených podmínek. 

5. Doba uchovávání osobních údajů 

LORKOMA zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, tedy zpravidla do poskytnutí příslušné zdravotní služby a splnění s ní souvisejících povinností (zákonných), a dále v rámci archivace po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 

6. Práva v oblasti zpracovávání osobních údajů 

Každý subjekt údajů má mimo jiné následující práva: 

  • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR) 
  • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR) 
  • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR) 
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR) 
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) 
  • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR) 
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů) 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Jednotlivá práva lze uplatnit prostřednictví správce údajů uvedeného v článku 2.

Vážíme si vašeho soukromí

Používáme cookies k analýze návštěvnosti našeho webu. Také sdílíme informace o používání webu s našimi mediálními a analytickými partnery.Souhlas poskytujete společnosti Lorkoma s.r.o.. Více se dozvíte na stránce Ochrana osobních údajů.